رشته :کشاورزی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
گرایش:  فیزیولوژی دام