کلاسهای آموزشی 

علاقمندان به ورزش سوارکاری می توانند با عضویت در این باشگاه در دوره های مبتدی / مقدماتی /متوسطه و پیشرفته ثبت نام کنند و از مربیان مجرب سوارکاری برای  حضور در این کلاسها استفاده کنند

دوره  مبتدی و مقدماتی
در این دو  دوره  سوار کار بدون محدودیت سنی  با گذراندن 6 ترم (60 جلسه ) با مبانی و اصول اولیه ی سوارکای آشنا می شود
این  دو دوره به کا رآموز کمک میکند تا با اعتماد به نفس سواراسب شود ، صحیح بر روی زین بنشیند  ،چگونه از دست ها و پاها به طور مستقل در سوارکای استفاده کند وبا اصول یورتمه ی آزاد ، نشسته و چها نعل آشنا خواهد شد
دوره متوسطه
سوار کار بعد از پایان دوره ها ی  مبتدی  و مقدماتی  میتواند با حضور در کلاسهای متوسطه با استفاده از اسب های مجرب با گذراندن 4 ترم (40 جلسه ) با مبانی مقدماتی پرش از روی مانع  آشنا می شوددوره پیشرفته
 در این دوره سوار کار با کمک مربیان مجرب و  استفاده ازاسبهای پیشرفته مراحل حرفه ای پرش از روی مانع را آموزش می بیند