خدمات پانسیون

 نگهداری و پانسیون اسب
مالکان اسب می توانند با گذراندن مراحل معاینه و حصول اطمینان از سلامت کامل اسب توسط دامپزشک از امکانات این باشگاه برای نگهداری اسب خود ززیر نظر مربیان مجرب استفاده کنند
شرایط پانسیون اسب و هزینه ی نگهداری  آن بنابرخدماتی که برای اسب ارایه می شودمتغیر خواهد بود
ا
ین باشگاه با دارا بودن 3 اصطبل مجزا با مساحت 2000 متر مربع بنا برخدماتی که در قبال نگهداری اسب /خدمات کارگر/استفاده از جیره های غذایی و استفاده از سفال و پوشال برای باکس اسب /استفاده از مانژ تمرین در شیفت های اول و دوم /ارایه ی خدمات دامپزشکی  و نگهداری یراق آلات سوارکاری شرایط ویژه ای را برای مالک اسب جهت پانسیون ایجاد کرده است