علیرضا عامری

علیرضا عامری متولد سال1358  در اصفهان است سوارکاری را از سن 12 سالگی آغاز کرد
وی / مادرش خانم پوران عامری را مشوق اصلیش معرفی میکند
علیرضا عامری  در طی 20 سال تلاش در این حرفه توانسته شاگردان  بسیاری را در زمینه سوارکاری آموزش دهد
واین ورزشکار موفق توانسته در این مدت حائز مقامهای استانی و کشوری نیز شود
نایب قهرمانی استان بزرگسالان در سال 80
مقام سوم اپن جام سرهنگ نشاطی  در سال 83
مقام سوم قهرمانی استان در رده بزرگسالان در سال 83
مقام سوم  قهرمانی استان در سال 89
 علیرضا عامری همچنین  پرامتیاز ترین مربی استان در سال 87 انتخاب شده استوی توانسته در مدت مربیگری خود شاگردان بسیاری را آموزش دهد  مهرنوش عامری علی کریمی سعید عامری مجید بخشنده محمد محکم کار شهروز شمس و امیر حسین عامری از جمله شاگردان وی هستند که حایز مقامهای استانی و کشوری در مسابقات سوارکاری شده اند
مهرنوش عامری:
مقام سوم  نوجوانان قهرمان استان در سال 85
مقام اول نوجوانان قهرمانی استان در سال 86
مفام اول نوجوانان قهرمانی استان  در سال 88
مقام چهارم جام  ارگ جدید در سال 86 و 87
مقام اول چند دوره پیاپی اپن جامهای سال 81 ،87 و 88 جام یگانگی و پیشرفت نوجوانان و جوانان
مقام دوم جام یگانگی نوجوانان در سال 88
مقام چهارم جام یگانگی جوانان در سال 89
مفام چهارم مسابقات قهرمان کشوری در سال 87

 


 مهدی اخباریه

مهدی اخباریه متولد  سال 1354 در اصفهان است
وی سوارکاری را  از سن 13 سالگی آغاز کرد و توانست در مدت  22 سال سوارکاری خود حایز مقامهای استانی و کشوری متعددی شود
این سوارکار موفق همچنین شاگردان بسیاری را در این حرفه آموزش داده است


 

نایب قهرمانی استان در رده جوانان در سال 73
 قهرمان استان در رده جوانان در سال 74
نایب قهرمان استان  در رده جوانان  سال 75
مقام اول تیمی کشوری قهرمانی کشور در سال 73
مقام دوم  تیمی  قهرمانی کشور در سال 74
مقام اول تیمی جام یگانگی کشوری در سال 74
قهرمان استان  اصفهان در رده بزرگسالان در سال 85
مقام سوم انفرادی کشوری در سال 85
 مقام سوم قهرمانی استان  در رده بزرگسالان در سال 87
نایب قهرمان استان  در رده بزرگسالان در سال 89
امامید زمانی
آقای امید زمانی متولد 1357 از شهر اصفهان در سن 11 سالگی سوارکاری را آغاز کرد و زیر نظر مربیان مجربی همچون آقای علی مکاری نژاد و دکتر سیاوشی شروع به تمرین سوارکاری کرده است
وی از 16 سالگی پرش با اسب را آغاز کرد و در سن 18 سالگی به عنوان کمک مربی فعالیت آموزشی خود را ادامه داد.وی در سن 27 سالگی فعالیت آموزشی خود را در شهر تهران آغاز کرد و در باشگاه های فرمان آرا و چیتگر به مربی گری پرداخته است و در سال 1387 موفق به دریافت مدرک مربی گری درجه 3 بین المللی شده است
امید زمانی در سال 90 توانست  با شرکت در آزمون داوری مدرک خود را در این زمینه دریافت کند.وی همچنین تربیت اسبهای عرب را در رشته زیبایی و شو برعهده داشته و در مسابقات استانی و کشوری شرکت نموده و حائز مقام شده است
این مربی عزیز در حال حاضر در باشگاه پارادایس مشغول به فعالیت می باشد
الی

علی رجالی
آقای علی  رجالی متولد سال1361 و فوق لیسانس علوم سیاسی متولد شهر اصفهان است
وی از9 سالگی سوارکاری را زیر نظر آقای محمد دانشپناه آغاز کرد و زیر نظر اساتیدی چون آقای ماتیار فرنوش ،علی مکاری نژاد و آقای علیرضا عامری این ورزش را ادامه داد.
آقای علی رجالی توانست در رده های نوجوانان و جوانان مقامهایی را در سطح استان در رشته پرش با اسب از آن خود کند. .وی از سال 82 کمک مربیگری را آغاز کرد و در سال86 به عنوان مربی در باشگاه پارادایس مشغول آموزش شد و هم اکنون به عنوان مربی در این باشگاه فعالیت میکند

مهرنوش عامری

مهرنوش عامری(المیرا) متولد 1370 از اصفهان،
فارغ التحصيل کارشناسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان.
سواری را به صورت حرفه ای از سال 83 با مربیگری
برادرم مهرداد(عليرضا) عامری شروع کردم ، بیشتر مقام هایم را با اسب پرشیا
کسب کردم، از جمله آنها کسب مقام
قهرمانی در هر2روز مسابقات جام نقش جهان در رده جوانان است

چندین سال است در باشگاه پارادايس فعاليت میکنم.

برخی از مقام ها:

رده سنی نوجوانان:
   

مقام 3ام قهرمانی استان اصفهان                                      83                                                 
شمیم     

مقام3ام جام پیشرفت                                                    85                                                 
شیمل    

مقام اول قهرمانی استان اصفهان                                    86و88                                              
پرشیا    

مقام اول روز اول مسابقات جام یگانگی                            86و87                                              
پرشیا    

مقام اول روز اول مسابقات جام پیشرفت                             87                                                  
پرشیا    

مقام4ام قهرمانی کشور                                             
87                                                   پرشیا 
 

نایب قهرمانی جام یگانگی                                            88                گری
استون

 

رده جوانان :

 

مقام اول روز اول مسابقات جام یگانگی                              89                                                     
پرشیا

مقام اول درهر2روز مسابقات جام نقش جهان                   91                                                      
پرشیا

مقام3ام در روز 2ام مسابقات جام نقش جهان                        91                                                    
کریسی

مقام5ام قهرمانی کشور                             91                                          ویندی
رز بی زد
            
قهرمانی استان                                                         
91                                                     
زئوس

امیرحسین عامری

امیرحسین عامری متولد سال 1367 از اصفهان سوارکاری را از 8 سالگی زیر نظر آقای علیرضا عامری آغاز کرد .وی در طول فعالیت سواری خود توانست مقامهای زیر را در مسابقات استانی و کشوری کسب کند :
مقام پنجم جام مادر در سال 82 در رده نوجوانان
قهرمان استان در سال 83 در رده نوجوانان
مقام دوم جام رخش تهران در سال 85 در رده نوجوانان
امیر حسین عامری از سال 85 در زمینه آموزشی به عنوان کمک مربی آموزش سوارکاری را آغاز کرده و از سال 91  به سمت مربیگری رسید و هم اکنون در باشگاه پارادایس مشغول به  آموزش این رشته می باشد