كمى در باره خوراكدهى به اسبها:
 
-مواد خوراکی خورده نشده، (شن ريزه و خاك و غيره....)در آخور باید قبل از ریختن خوراک جدید کاملا خارج شود . 
 
‎-همیشه مواد خوراکی جیره را با وزن کردن دقیق بدست آوردید و نه به وسیله حجم آنها
‎بسیاری از پرورش دهندگان اسب  از ظروف گوناگون برا تعیین وزن مقدار خوراک روزانه اسبها استفاده می کنند ، این کار اشتباه است زیرا مواد خوراکی گوناگون دارای وزن های گوناگونی در یک حجم برابر هستند . مثلا در یک ظرف که یک کیلوگرم جو گنجایش دارد ، هیچگاه نمی توانیم یک کیلوگرم سبوس را جای دهیم . بنابراین به جای استفاده از معیار حجم باید از معیار وزن حقیقی مواد خوراکی برای استفاده در جیره استفاده کرد . 
علوفه ها را نیز باید با وزن معین در اختیار اسبها قرار داد ، آیا می توان وزن یک بسته علوفه را از روی شکل و حجم آن تعیین نمود!؟ بیشتر اسب ها را با برش هائی از بسته علوفه خشک تعلیف می نمایند که ممکن است نسبت به فشردگی از یک بسته به یک بسته دیگر کاملا وزن متفاوتی داشته باشند . بهترین کار که البته نیازمند صرف کمی وقت هست این است که برای برای وزن کردن علوفه ها از یک باسکول استفاده کرد. 
یک بسته یونجه خشک که تقریبا ٢٥کیلوگرم وزن دارد ، یک پنجم آن نیاز یک اسب ٥٠٠کیلوگرمی را به علوفه کاملا تأمین می کند . 
-تغذیه اسب ها باید با هدف و توجه به نگهداشتن وزن آن ها وهمچنین نگهداری انها در شرایط ایده ال بدنی باشد
‎جیره بیش از نیاز اسب ها به همان اندازه که جیره ناکافی مخرب است 
نكته
خوراك دهى فقط با دست بايد انجام شود
هيچگاه با چهار شاخ ويا بيل و يا وسيله ديگرى نسبت به خوراكدهى اقدام نكنيد و يا اگر ديديد كارگرى توسط اين وسايل به داخل اسطبل اسبها خوراك پرتاب ميكند بشدت با اين موضوع برخورد نماييد
بدليل كنجكاوى و علاقه اسب به هنگام خوراك دهى، اسب ها هميشه به نزديك ميايند و احتمال آسيب ديدن جدى وجود دارد
اين موضوع اتفاق افتاده است، در باشگاهى در تهران ، كارگر و مهتر اسب براى خوراك دهى روزانه از چهارشاخ استفاده ميكردند و در يك وعده از خوراكدهى بدليل نزديك شدن اسب به كارگر و برخورد چهارشاخ به چشم اسب متاسفانه يك چشم اين نازنين كور شد.