نتایج دومین مسابقات درساژ هیات سوارکاری استان اصفهان

 دومین مسابقات درساژ هیات سوارکاری استان اصفهان در رده پیشگام روز پنجشنبه مورخ 8 بهمن ماه در باشگاه اصفهان برگزار شد.

در پایان این مسابقه خانم مهرنوش عامری موفق به کسب رتبه نخست و دریافت لوح رده بندی شد، نتایج سایر سوارکاران به شرح زیر است:

پارسا گیوه چیان

عرفان قبادی

حسین نوروزی

هادی پور قدیری

حمیدرضا ذاکری

آذر افضل