نتایج دوازدهمین مسابقه پرش با اسب هیأت سوارکاری استان اصفهان

 
هیأت سوارکاری استان اصفهان دوازدهمین مسابقه پرش با اسب سال جاری را در روز جمعه 2 بهمن ماه در پنج رده مبتدی ، E ، نونهال ، نوجوان-جوان و C  بزرگسال در باشگاه پارادایس، برگزار نمود .
نتایج این رویداد به شرح ذیل می باشد :
 
رده مبتدی : 
-         اعلی فرهمند با اسب پی تک از باشگاه پارادایس
-         امیرحسین دخه  با اسب آتیلا از باشگاه پردیسان
-         عرفان قبادی با اسب طوفان از باشگاه زاینده رود
 
رده E:

-         ایمان اخوان صفایی با اسب سرتا از باشگاه پارادایس
-         غزاله پورهنگ با اسب نریمان 
-         هاجر غیور با اسب لای آتر از باشگاه پارادایس

-            امیر محمدی با اسب الدورادو از باشگاه اصفهان

 
رده نونهال:

-        مقام اول :  عرشیا اخباریه با اسب دلشاد از باشگاه پارادایس
-         مقام دوم :علیرضا روشن ضمیر با اسب رافائلو از باشگاه پردیسان


رده نوجاون - جوان:

-       مقام اول: رضا آزادی پور با اسب پاشا از باشگاه پارادایس
-        مقام دوم : علی فرهمند با اسب آنت از باشگاه پارادایس
-        مقام سوم : علیرضا هفت برادران با اسب کیتو از باشگاه پارادایس


رده C بزرگسال  :

-       مقام اول: محمد حسین مکاری نژاد با اسب یونیورسی از باشگاه پارادایس
-        مقام دوم : علیرضا محکم کار با اسب کلد پلی از باشگاه ایران زمین
-        مقام سوم : احمدرضا ملاوردی با اسب پرشین گلف از  باشگاه پارادایس

 برای دیدن عکسها اینجا کلیک کنید