رویداد 12 پرش با اسب
 
1-رده C بزرگسالان (130cm)
2-رده 110 آزاد (نوجوان جوان)
4-رده D نونهالان (100cm)
5-اسب یا سوار میتدی
6-رده E
جمعه 94/11/2
باشگاه پارادایس
بازدید 11:00 صبح
هیأت سوارکاری استان اصفهان