راجر ایوز باست اسب زیبایش "میرتایل پاولوئیس" را دستگردان میکند

 
 

سوارکاران همیشه خندان هلندی :

 
 

بلادونا

 
 

یوتاشا قبل از جایزه بزرگ یکبار دیگر در محوطه دور میزند

 
 

اسبها از چمن بین ماشین ها لذت میبردند

 

منبع :http://www.paddock.ir/ddetail.asp?lang=&tid=645&pid=1
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری