به گزارش پایگاه خبری پدوک، آخرین رتبه بندی سوارکاران پرشی (رده B1بزرگسالان و بالاتر در سطح ملی و بین المللی) پس از برگزاری 10 مسابقه و تا تاریخ 6تیر ماه سال 94 اعلام شد.
در آخرین رتبه بندی علیرضا خوشدل همچنان صدر نشین بوده و مسعود مکاری نژاد و کاوه فربود نفرات دوم و سوم این جدول هستند.
محمد حسین مکاری نژاد سوارکار قهرمان استان اصفهان و مربی باشگاه پارادایس هم در رده نهم و محمد محکم کار سوار کار عزیز و پراراده پارادایس در رده بیستم این جدول قرار گرفتند