برگزاری جشنواره زیبایی اسب اصیل ( عرب ) جام رمضان برگزاری جشنواره زیبایی اسب اصیل ( عرب ) جام رمضان  
فدراسيون سواركاري در نظر دارد نخستين دوره جشنواره زیبایی  اسب اصيل(عرب)را مصادف باعيد سعيدفطردر تهران تحت عنوان “جام رمضان “برگزارنمايد 
این جشنواره  که در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ تیر ماه در مجموعه سوارکاری بام برگزار می گردد و شروع ثبت نام از چهارشنبه ۲۷ خرداد تا ۳ تیر ۱۳۹۴ می باشد و مهلت عنوان شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.
مشخصات  و اطلاعات  مورد نیاز جهت ثبت نام  (نام اسب- نام پدر- نام مادر- رنگ – تاریخ تولد- نام تولید کننده – نام مالک ) می باشد 
-    تائید دفتر تبارنامه مبنی بر وصول اکسپرت گواهی اسب های شرکت کننده الزامی است.
شماره های تماس جهت ثبت نام :۰۲۶۳۳۲۱۷۳۴۹- ۰۲۶۳۳۲۹۲۰۶۳ می باشد