کسب مقام ششم روز دوم مسابقات *CSI4 جام حیدر علیف آذربایجان توسط محمد مکاری نژاد

نتایح روز اول :
در رده ۱۲۰ سانت، مسعود مکاری نژاد موفق به کسب جایگاه های سوم و نهم شد و علیرضا خوشدل مقام ششم را کسب کرد.

در رده ۱۴۵ سانت نیز نتایج زیر حاصل شد:
۱- علیرضا خوشدل با ونکوویش بدون خطا و زمان ۸۰.۲۰
۲- پاتریک مک کنتی با کارتانیو بدون خطا و زمان ۸۰.۳۷
۳- ناتالیا سیمونیا با گاردمارین بدون خطا و زمان ۸۲.۰۶
۴- علیرضا خوشدل با رودی بدون خطا و زمان ۸۲.۱۶
۵- سعید موسوی با ناباب د بلو با یک خطا و زمان ۸۶.۵۰

 

نتایج روز دوم :
در رده ۱۲۵ سانت مسعود مکاری نژاد مقام سوم را ازآن خود کرد

همچنین در رده ۱۴۵ سانت، علیرضا خوشدل مقام سوم، ابولفضل محمدزاده مقام های چهارم و هشتم و مسعود مکاری نژاد مقام پنجم و محمد حسین مکاری نژاد مقام ششم این مسابقات را کسب کردند.
قهرمان خوب کشورمان مازیار جمشیدخانی در اولین مسابقه دچار صانحه و شکستگی از ناحیه کتف شد و نتوانست در بقیه مسابقات شرکت نماید.