هلو سانکتوس و اسکات براش دوباره در صدر بهترین ها

به گزارش پایگاه خبری پدوک، در این ماه علاوه بر اسکات براش که مجددا جایگاه اول رنکینگ جهانی لانژینز را کسب کرد، بهترین اسبش هلو سانکتوس هم در جایگاه بهترین اسب پرشی در آخرین رتبه بندی جهانی FEI WBFSH قرار گرفت.

آخرین رتبه بندی ها به شرح زیر است:

آخرین رتبه بندی FEI

 

 

 آخرین رتبه بندی جهانی FEI WBFSH برای اسب های پرشی