مسابقات پرش با اسب جام فدراسیون جهانی FEI شنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه در مجموعه سوارکاری آزمون برگزار شد.

نتایج این رویداد که تحت عنوان مسابقه گروه A با ارتفاع 130 برگزار شد به شرح زیر است:

 

مقام

سوارکار

اسب

باشگاه

خطا  

زمان

1

حسین رضایی

پابلواگین

آزمون

0

46/60

2

شراگیم حبیبی

والدو

بام

0

49/04

3

مسعود برجیان

بوجستر

دشت بهشت

0

49/37

4

مهدی کاووسی

وی ویانا

بام

0

50/01

5

ملیکا غروی

پاپیلون

آزمون

0

50/98

6

علیرضا عامری

تائومی

پارادایس

0

51/29

7

علیرضا معتمد راد

کاسادوزد

رخش صبا

0

52/65

8

داوود شگفتی

پاناما تی اچ

ویلا

0

54/16

9

شبنم غازی

گری اسپارک

ابرش

0

54/34

10

حسین رضایی

لنسلات

آزمون

0

54/88

11

علیرضا محکم کار

کالواریو

پارادایس

0

56/50

12

محمدرسول رحیم زاده  

زنن

فرمان آرا

0

59/04

13

رامین شهابی

اراسموس

آزمون

4

44/38

14

عباس قدیری

کنتندرو

شبنم

4

48/15

15

کامیار وجدانی

کلمبیا

شهاب

4

50/81

16

حمید حامیلو

ویلسون

آریاسب

4

51/57