نتایج اولین مسابقه پرش هیأت سوارکاری استان اصفهان در سال 94
 
اولین مسابقه پرش هیأت سوارکاری استان اصفهان به مناسبت ولادت حضرت زهرا ( س ) در روز جمعه مورخ 94/1/21 با همکاری باشگاه سوارکاری اصفهان برگزار گردید .
در این رویداد 60 نفر شرکت کننده در چهار رده مبتدی , Eمبتدی , D1مبتدی و Dبزرگسال با هم به رقابت پرداختند .

نتایج ذیل حاصل تلاش این سوارکاران در این رویداد می باشد .
 
رده مبتدی : 
-         رضا فرهمند با اسب ناپلی از باشگاه پردیسان
-         آزاده بهارلویی با اسب ارمغان از باشگاه پردیسان
-         سامان رحمتی با اسب ونوس از باشگاه پارادایس
-         غزال گلستانی با اسب موریس از باشگاه ژرف کار جم
-         امیرمحمد محمدی با اسب دلشاد از باشگاه پارادایس
-         محسن مهدی با اسب ایی بی از باشگاه پارادایس
-         احسان معزی با اسب تارا
 
رده Eمبتدی : 
-         مجید ملاافضل با اسب اسپرانتو از باشگاه پارادایس
 
رده D1مبتدی : 
-         آرش رحمتی با اسب کوئین از باشگاه ژرف کار جم
 
رده Dبزرگسالان : 
·        مقام اول :آرش رحمتی با اسب زایبل اس از باشگاه ژرف کار جم
·        مقام دوم :محمدحسین مکاری نژاد با اسب زرمیرو از باشگاه پارادایس
·        مقام سوم :محمد محکم کار با اسب ویا از باشگاه پارادایس