اطلاعیه شماره ۲ دوره های آموزشی مسابقه های سواره

 

 

 

:o:اطلاعیه شماره ۲ دوره های آموزشی مسابقه های سواره

- گواهی شرکت در این دوره‌ها فقط به افرادی داده خواهد شد که در هر ۴ دوره شرکت نموده باشند.

- این دوره ها ویژه افرادی است که در مسابقه های سواره شرکت میکنند .

- بر اساس مصوبات کمیته مسابقات ورزشی اسب اصیل ایرانی فدراسیون سوارکاری تنها افرادی می‌توانند در میدان مسابقه های سواره با اسب وارد بشوند که این دوره ها را گذرانده باشند .