اطلاعیه کمیته اسب ترکمن فدراسیون سوارکاری


متاسفانه با خبر شديم كه تعداد بسيار اندكى از توليدكنندگان و دلالان با اعلام شجره هاى غير واقعى براى اسب هاى خود انها را بعضا به قيمت هاي گزاف فروخته و باعث خسران و ضرر خريداران شده اند.

از آنجايي كه شجره اسب ها يكى از عوامل مهم تعيين قيمت نهائى اسب است لذا با توجه به اعتراض و شكايت تعدادى از مالكان ،كميته اسب تركمن فدراسيون سواركارى امادگى خود را جهت انجام مشاوره حقوقى و يا پيگيرى قضائى اعلام ميدارد.

مالكان آسيب ديده مي توانند شكايات خود به كميته اسب تركمن فدراسيون سواركارى ارسال نمايند .

خاطرنشان ميشود مالكانى كه سال هاى قبل نيز اين روش متضرر شده اند شامل اين اطلاعيه ميشوند.

كميته اسب تركمن فدراسيون سواركارى ج.ا.ا