گزارش عملکرد مالی مسابقه جشنواره زیبایی اسب عرب

 


 

متن خبر :


گزارش عملکرد مالی مسابقه جشنواره زیبایی اسب عرب ECAHO که در تاریخ ۲۹و ۳۰مرداد ماه در باشگاه دشت برگزار گردیده جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد.
روابط عمومی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا