رئیس فدراسیون سوارکاری کشور: تفاهم ضمانت بخش رسیدن به قله های پیشرفت و موفقیت

 


 

متن خبر :

رئیس فدراسیون سوارکاری کشور:
تفاهم ضمانت بخش رسیدن به قله های پیشرفت و موفقیت

رئیس فدراسیون سوارکاری کشور گفت :تفاهم ضمانت بخش رسیدن به قله های پیشرفت و موفقیت است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛ مسعود خلیلی در دیدار با استاندار خراسان شمالی اظهار کرد:تفاهم بر سر نقشه راهی که ما را به قله های پیشرفت و سعادتمندی و توسعه پایدار برساند، نیازمند انسجام درونی جامعه سوارکاری و قوای تقنینی و اجرایی هستیم.

وی افزود:انسجام به معنای حرکت هارمونیک و هماهنگ همه اجزای یک سیستم به سمت اهداف متعالی معین است که مورد وفاق جمعی باشد.

رییس فدراسیون سوارکاری کشور در ادامه این جلسه خاطر نشان کرد:نداشتن انسجام و زیر ساخت ها مهم ترین مشکلات حوزه صنعت اسب خراسان شمالی می باشد.

*فعالیت 480باشگاه سوارکاری در کشور

خلیلی در ادامه تصریح کرد : ۴۸۰ باشگاه سوارکاری در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۹۰ باشگاه دارای مجوز است.

وی تصریح کرد : ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی در مجموعه های