نشست مشترک علی قورچیان و مسئول کمیته ی هنرهای رزمی سواره هیات استان تهران

 


 

متن خبر :

 :o:نشست مشترک علی قورچیان مسئول کمیته ی هنرهای رزمی سواره ی فدراسیون سوارکاری با سرکار خانم صادقی مسئول کمیته ی هنرهای رزمی سواره هیات استان تهران و جناب آقای سراج با موضوع بررسی امکانات اجرایی و مدیریت بهتر رشته ی هنرهای رزمی سواره در استان تهران و فعال سازی باشگاههای علاقمند در محل هیات استان تهران برگزار گردید