گزارش جلسه دوازدهم دوره ی آموزش مقدمات سوارکاری تخصصی یگان سواره ی اداره محیط زیست طالقان

 


 

متن خبر :

 :o:جلسه دوازدهم دوره ی آموزش مقدمات سوارکاری تخصصی یگان سواره ی اداره محیط زیست طالقان با حضور محیط‌بانان این اداره و با تدریس علی قورچیان مدرس رسمی فدراسیون سوارکاری انجام شد، در این جلسه مرور مهمترین نکات جلسات گذشته در ساعت اول انجام گردید و سپس مبحث مهم چگونگی حمل سلاح بر روی اسب ، تربیت و آماده سازی اسب در هنگام تیراندازی مورد بررسی قرار گرفته و تمرین شد.