اطلاعیه ثبت جانبازان ، ایثارگران و آزادگان در سامانه فدراسيون و وزارت ورزش و جوانان

 


 

متن خبر :

 :o:قابل توجه جانبازان،ایثارگران و آزادگان عزیزکه در رشته های مختلف سوارکاری مشغول فعالیت می باشند

فدراسیون سواركاري ج.ا.ا در نظر دارد به منظور ارج نهادن به فداكاري هاي اين عزيزان و نيز ثبت در سامانه فدراسيون و وزارت ورزش و جوانان اقدام نمايد.

لذا خواهشمند است مدارک ایثارگری و جانبازی و