اطلاعیه شماره ۴ مسابقه زیبایی اسب عرب

 


 

متن خبر :

 :red_circle::mega: اطلاعیه شماره ۴ :

:diamonds: قابل توجه کلیه مالکان، هندلرها و شرکت کنندگان محترم جشنواره زیبایی استان تهران

بدینوسیله باطلاع میرساند

:diamonds: کلیه قوانین حاکم بر جشنواره خصوصا کلاس های آیندگان مطابق توافق صورت گرفته در جلسه کمیته جشنواره و زیبایی کشور برگزار می گردد و در 2 کلاس آیندگان زیر 6 ماه و بالای 6 ماه انجام میگردد.

:diamonds: به هندلرهای محترم توصیه می شود جهت همسان بودن از پیراهن سفید و شلوار مشکی یا تیره و یا کت و شلوار تیره و پیراهن سفید استفاده نمایند.

:sparkle: کمیته زیبایی و جشنواره های فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا :sparkle: