بخشنامه مسابقه زیبایی آنلاین کلاس liberty ویژه اسبهای خالص ایرانی

 


 

متن خبر :

 کانون حمایت اسب خالص ایرانی با همکاری کمیته زیبایی و جشنواره های فدراسیون سوارکاری. برگزار می‌کند
مسابقه زیبایی آنلاین کلاس liberty ویژه اسبهای خالص ایرانی .

شرایط شرکت :

تاریخ مسابقه ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹
- اسبهای خالص ایرانی از 18 ماه به بالا می‌توانند شرکت نمایند
- مادیان‌ از ۴ ماه به بعد بارداری نمیتوانند شرکت کنند .
- اسبها بدون هر گونه آرایش باید باشند . تراشیدن موی اسب و‌زدن روغن ممنوع است و اسب باید به صورت طبیعی نمایش داده شود
- یک دقیقه ‌فیلم از اسب در حالت آزاد بدون کله گیر در مانژ
- مانژ ایمنی باشد
- ابعاد مانژ ترجیحا کوچک باشد
- دو‌ نفر در مانژ می‌توانند باشند
- همراه اسب در فیلم نباید سر راه اسب قرار بگیرد.
- اسب باید بدون ترس و استرس در مانژ ‌ حرکت کند.
- انتظار داریم هم اسب هم همراهان او از باهم بودن لذت ببرند بدون استرس .
- فیلم ها با دوربین موبایل بطور افقی گرفته شوند .
- صدای محوطه باید در فیلم باشد
- می‌توانند با حفظ صدای محوطه موزیک دلخواه خود را روی فیلم بگذارید .
- بعد از یک دقیقه حرکت در مانژ همراه به سمت اسب رفته کله گیر را روی سراسب میگذارد و با قدم از میدان خارج میشود
- ورود به میدان : همراه با اسب با کله گیر به صورت قدم وارد میدان میشود در وسط کله گیر را برداشته و اسب را تشویق به حرکت ترجیحا یورتمه مینماید .
- هر نوع حرکتی از اسب که نشان دهنده ترس و‌استرس باشد قابل قبول نمیباشد .

مهلت ارسال فیلم ها : ۱۵ آبان ماه
مهلت ثبت نام. : ۵ آبان ماه