اطلاعیه کلینیک پنجم هنرهای رزمی سواره

 


 

متن خبر :


کلینیک پنجم هنرهای رزمی سواره جهت متقاضیانی که در کلینیک های ۱و ۲و ۳ و ۴ شرکت نموده اند مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹در استان البرز باشگاه طلوع کردان برگزار میگردد

متقاضیان مجاز به شرکت در این دوره حداکثر تاریخ دهم شهریورماه با مراجعه به سایت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.