اطلاعیه در مورد مهم مرکز مهارت آموزی

 


 

متن خبر :

قابل توجه پرورش دهندگان اسب و سوارکاران محترم بنابه پرسش های مکرر در خصوص اطلاعیه فوق،روابط عمومی فدراسیون سوارکاری اعلام میدارد که این مرکز مهارت اموزی،هیچگونه ارتباطی با فدراسیون سوارکاری و دانشگاه علمی کاربردی آن نداشته و گواهینامه صادره ی آن مورد تایید آن فدراسیون نمی باشد.