نتایج پنجمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان-باشگاه ایران زمین

 

نتایج پنجمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان

جمعه ۲۷ تیر ماه- باشگاه سوارکاری ایران زمین
هیات سوارکاری استان اصفهان مطابق تقویم ورزشی خود، پنجمین مسابقه پرش با اسب (بدون تماشاگر) را در روز جمعه ۲۷ تیر ماه به میزبانی باشگاه سوارکاری ایران زمین در۵رده مبتدی، E، نونهال-نوجوان ، D1 بزرگسالان و B1 بزرگسالان برگزار نمود.

نتایج زیر حاصل تلاش سوارکاران در این مسابقه می باشد.

رده مبتدی:
– خلیل نصراصفهانی با اسب هپی بوی از باشگاه پارادایس
– ستاره نصر اصفهانی با اسب ویلبراوور از باشگاه ایران زمین
– سارا حاجی زاده با اسب وینسر از باشگاه پارادایس

رده E:
– غزال گلستانی با اسب آریزونا از باشگاه پارادایس

رده نونهال-نوجوان:
– مقام اول : حسین احمدی با اسب ویرانده از باشگاه اصفهان
– مقام دوم: علیرضا خراسانی با اسب النا از باشگاه پردیسان
– مقام سوم : متین آزیدهاک با اسب ادوارد از باشگاه ایران زمین
– مقام چهارم: شادی شیرازپور با اسب زرونا از باشگاه ماهان

ردهD1 بزرگسالان:
– مقام اول : محمد دانش پناه با اسب ایرمینی از باشگاه پارادایس
– مقام دوم : امیرحسین مکاری نژاد با اسب فوراور از باشگاه پارادایس
– مقام سوم : حسین احمدی با اسب ویرانده از باشگاه اصفهان
– مقام چهارم: علی فرهمند با اسب کنان از باشگاه ایران زمین

رده B1 بزرگسالان:
– مقام اول :محمد محکم کار با اسب آکوا از باشگاه ایران زمین
– مقام دوم: علی فرهمند با اسب دانای از باشگاه ایران زمین
– مقام سوم: محمدحسین جنتیان با اسب کارتینا از باشگاه ماهان