اطلاعیه برگزاری مسابقات پرش با اسب

 


 

متن خبر :

 :o:قابل توجه علاقمندان به شرکت در مسابقات پرش با اسب

به آگاهی تمام علاقمندان به ورزش های سوارکاری و اسبدوانی میرساند:

بخش خصوصی سرمایه گذاری بسیار نموده و در جهت حمایت از تولید کنندگان و پرورش دهندگان ، فدراسیون سوارکاری تمام تلاش خود را به منظور عدم تعطیلی و برگزاری مسابقات به عمل می آورد.

لذا تا اطلاع ثانوی مسابقات بدون تماشاچی و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و ستاد مبارزه با کرونا و فدراسیون پزشکی ورزشی پس از کسب مجوز موردی هر مسابقه از ارگان های مربوطه هر استان براساس بخشنامه های ارسالی برگزار خواهد شد .

بدیهی است در صورت عدم صدور مجوز ستاد مبارزه با کرونا و فدراسیون پزشکی ورزشی بابت هر رویداد سوارکاری برای حفظ سلامتی خانواده بزرگ سوارکاری مسابقه مذکور کنسل خواهد شد.

روابط عمومی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا