رفع شبهات در رابطه با داروی دی ایزوپروپیل آمین

 


 

متن خبر :

 :o:در پی شبهات ایجاد شده در رابطه با داروی دی ایزوپروپیل آمین Diisopropylamine به اطلاع می رساند داروی فوق یک دارو منبسط کننده عرق Vasodilator بوده و بر عملکرد اسب در مسابقه تاثیر مستقیم و انکار ناپذیری دارد.

از آن جا که این دارو به عنوان داروی ممنوعه Bannedدر لیست داروهای غیر مجاز فدراسیون جهانی سوارکاری(سال ۲۰۲۰) قرار دارد بنا به تشخیص کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون مصرف آن در تمامی رشته های سوارکاری و اسبدوانی ممنوع بوده و استفاده از آن موجب جریمه و محرومیت خواهد شد.

کمیته مبارزه دوپینگ فدراسیون سوارکاری ج.ا‌.ا