اطلاعیه تجهیز و یا بروزرسانی سیستم اطفاء حریق دفاتر و باشگاه ها

 

:o:قابل توجه مدیران محترم باشگاه های سوارکاری


فدراسیون سوارکاری به اطلاع میرساند:

با توجه به خطرات آتش سوزی و به منظور پیشگیری از سوانح غیر مترقبه باشگاه های سوارکاری موظف به استفاده از سیستم اطفاء حریق در بخش های مختلف خود براساس پروتکل های سازمان آتش نشانی کشور می باشند و به همین منظور در هر بخش مانند اصطبل ها، بوفه و رستوران و رختکن و زین خانه و دفتر و غیر به طور جداگانه باید کپسول آتش نشانی نصب نمایند تا در صورت بروز حریق جهت اطفاء در دسترس باشند.

لذا خواهشمند است در اسرع وقت اقدامات لازم جهت تجهیز و یا بروزرسانی سیستم اطفاء حریق دفاتر و باشگاه ها را معمول نمایید.