چاپ مقاله علمي با موضوع "مطالعه تنوع ژنتیکی و ردیابی منشا اسب عرب"

 


 

متن خبر :

 :o:مقاله علمي با موضوع "مطالعه تنوع ژنتیکی و ردیابی منشا اسب عرب"
نوشته خانم دكتر راحله صادقي و همكاران ايشان از دانشگاه ها و كشورهاي مختلف كه در يكي از بهترين ژورنال هاي علمي (Scientific Report-Nature) اخيرا به چاپ رسيده و سوالات بسياري در مورد اسب عرب پاسخ داده شده است.

نظر به شامل شدن اسب هاي عرب ايراني به همت ايشان در اين پروژه جهاني، از وي درخواست كرديم خلاصه اي را به زبان فارسي تهيه كنند تا علاقمندان از اين دستاورد مهم مطلع شوند.