اطلاعیه ی سومین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان در سال ۹۹

 

هیات سوارکاری استان اصفهان
سومین مسابقه پرش با اسب
(مسابقه بدون تماشاگر)

جمعه ۶ تیرماه ۱۳۹۹
باشگاه سوارکاری پردیسان

۱-رده آزمون ورودی سوار مبتدی
۲-رده مبتدی
۳-رده E
۴-رده نونهال نوجوان(۱۰۰-۱۱۰)
(دو بخشی مخصوص)
۵-ردهD1بزرگسالان(۱۱۰-۱۱۵)
(دو بخشی مخصوص)

بازدید رده آزمون ورودی ۴:۰۰
ورود اولین سوارکار ساعت ۴:۳۰

*مهلت ثبت نام حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر پنجشنبه ۹۹/۴/۵ فقط از طریق سایت هیات سوارکاری استان اصفهان و بعد از آن در محل مسابقه بصورت ۱/۵ برابر انجام میگردد.

*با توجه به شرایط خاص بیماری کرونا این رویداد بدون تماشاگر برگزار شده و به ازای هر راس اسب ، ورود حداکثر یک نفر مربی یک نفر مراقب اسب یک نفر مالک و یک نفر سوارکار مجموعا ۴ نفر مجاز میباشد و از ورود سایر افراد به مجموعه جلوگیری خواهد شد.