درخشش تیم ورزشکاران هنرهای رزمی سواره در چالش بین المللی تیراندازی با کمان سرعتی

 


 

متن خبر :

 

درخشش تیم ورزشکاران هنرهای رزمی سواره در چالش بین المللی تیراندازی با کمان سرعتی
  
نام چهار ورزشکار ایرانی در بین ده تیرانداز سرعتی جهان، در این رنکینگ جهانی که با هدف تشویق ورزشکاران به تمرین در دوران قرنطینه و حفظ مهارتهای ورزشی تخصصی هنرهای رزمی سواره صورت گرفت آقایان امیدرضا کدخدایی، محمد امیر رفیعی سعدی، گرشا قورچیان و علی قورچیان به ترتیب به مقامهای ششم، پنجم، دوم و اول دست یافتند.