نشست سالیانه ی فدراسیون جهانی تنت پگینگ ITPFبرگزار شد ؛

 


 

متن خبر :

 

نشست سالیانه ی فدراسیون جهانی تنت پگینگ ITPFبرگزار شد ؛
تصويب قوانین کمانگیری روی اسب براي مسابقات بين المللي بر اساس تجربه و پيگيري كميته هنرهاي رزمي فدراسيون سواركاري ایران 


قوانین کمانگیری روی اسب برای مسابقات بین المللی بر اساس تجربه و پيگيري کمیته ی هنرهای رزمی سواره فدراسیون سوارکاري ایران به تصويب رسيد 

به گزارش روابط عمومي فدراسيون سواركاري ؛
در پی اقدامات دوسال گذشته توسط کمیته ی هنرهای رزمی سواره فدراسیون سوارکاری و حضور علی قورچیان در جلسات متعدد داخلی و خارجی با ریاست فدراسیونهای جهانی تنت پگینگ و کمانگیری روی اسب  سرانجام قوانین کمانگیری روی اسب برای مسابقات بین المللی به تثبیت رسید.

این قوانین با حضور کمیته ی مربیان ITPF و WHAF و براساس تجربیات علی قورچیان و با نظارت آقایان «میهال سانچنکو»از لهستان و «فواد المضاحکه»از قطر بررسی و نهایی سازی شد.

متن ترجمه شده ی این قوانین به زودی در دوره های داوری و مربیگری هنرهای رزمی به صورت تشریحی تدریس خواهد شد،.

مسول کمیته ی هنرهای رزمی سواره علی قورچیان به علت محدودیتهای سفر در روزهای گدشته از حضور در جلسه ی نهایی انصراف داده و «فواد المضاحکه» به نمایندگی از کمیته ی هنرهای رزمی سواره فدراسیون سوارکاری در این نشست حضور پیدا کرد.