تغییر تاریخ رویداد قهرمانی کشور استقامت

 


 

متن خبر :

 

باتوجه به شرایط موجود کشور و اطلاعیه وزارت بهداشت و ورزش و جوانان مبنی بر لغو مسابقات ورزشی به اطلاع عزیزان رشته استقامت میرساند:

 طی جلسه ای با حضور رئیس کمیته استقامت و رییس کمیته برگزاری مسابقات و هماهنگی دکتر وثوق رییس محترم هئیت کرمان مقرر شد، رویداد قهرمانی کشور از تاریخ ۲۲ اسفند ماه به نیمه دوم فروردین ماه منقل شود.