مقام چهارمي «مليكا غروي»در تور اليوا نوا اسپانيا

 


 

متن خبر :

 
«مليكا غروي» در تور اليوا نوا اسپانيا موفق به كسب عنوان چهارم شد .

به گزارش روابط عمومى فدراسيون سواركارى ، مليكا غروي سواركار شايسته كشورمان در مسابقات پرش با اسب ، بین المللی مدیترانه در شهر اولیوا از كشور اسپانيا كه سالهاست میزبان تعداد کثیری از قهرمانان سوارکاری جهان در تور سيلور بهاره است ، عنوان چهارمي را به ارمغان آورد.

ديگر سواركار خوب كشورمان «دانيال محزون» كه در گلدن تور مسابقات مذكور شركت كرده بود توانست مقام سيزدهم را کسب کند .