نتایج سومین مسابقه سوارکاری استقامت استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت دهه فجر، با همکاری هیات سوارکاری شهرضا، در پرورش اسب پارسه و در مسافت‌های 40 و 60 کیلومتر برگزار گردید که در پایان سوارکاران زیر، رده های خود را طی کردند و در پایان به آنها گواهی شرکت در مسابقه داده شد
1_اکرم سلطانی     60کیلومتر
2_عرفان تاکی       60 کیلومتر
3_رضوان اطهری   40 کیلومتر
4_ ابوذر انصاری    20کیلومتر 
5_محمد علی دیانت 20کیلومتر
6_محمد بهشتی    20کیلومتر
7_حسین خلیلیان   حذف
8_امیر علی اباذری  20کیلومتر
9_سارا شهنی       20کیلومتر
کادر برگزاری مسابقه
سرداور :خانم نعیمه افشین
داور : آقای مسعود طاووسی
کلانتران مسیر:آقایان یاسر ایزدی، منعم احمدیان، مصطفی ابراهيمی،معین جلیلی،محمد انصار پور،مهدی صفی خانی
مسول برگزاری  : محسن نساجپور
مسول کمیته استقامت شهرضا :مسعود طاووسی
دامپزشک :دکتر ماهیار مقصودی