گزارش مسابقه پرش با اسب جام دشت بهشتCsi1*_w

 

متن خبر :

 

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون سوارکاری؛ مسابقه پرش با اسب جام دشت بهشتCsi1*_w در سه روز پیاپی، 16 الی 18 بهمن ماه با داوری سرگی بوئیکویچ ازکشور قزاقستان برگزارشد.

 این مسابقه در رده های مختلف انجام شد که بالاترین ارتفاع موانع این رویداد 145cm بود که سیاوش مهندسی مقام اول را در این ارتفاع نصیب خود نمود.

*نفرات برتر روز اول
رده 125
مقام اول: عمان کریمی فر
مقام دوم: علیرضا بختیاری
مقام سوم: علی عزیزنیا

رده 130
مقام اول: فربد فیلابی
مقام دوم: حسن صفدری
مقام سوم: ایلیا معنوی

رده 140
مقام اول: مازیار جمشیدخانی
مقام دوم: علیرضا بختیاری
مقام سوم: مسعود مکاری نژاد

*نفرات برتر روز دوم
رده C1 
مقام اول: علی حربی 
مقام دوم:حمیدرضا جوزی 
مقام سوم:علی عزیزنیا

رده B
مقام اول: امیرپارسا بهزادیان 
مقام دوم: مجید سلطانی 
مقام سوم: مسعود مکاری نژاد 

رده 140
مقام اول: علیرضا بختیاری 
مقام دوم: مسعود مکاری نژاد 
مقام سوم: علی عزیزنیا  

نتایج نهایی مسابقه پرش با اسب Csi1*-w (روز پایانی)
رده 145
مقام اول: سیاوش مهندسی
مقام دوم: مسعود مکاری نژاد
مقام سوم: مازیار جمشیدخانی

رده 135
مقام اول: علیرضا بختیاری
مقام دوم: فربد فیلابی
مقام سوم: امین موسوی

رده 130
مقام اول: علیرضا بختیاری
مقام دوم: مسعود مکاری نژاد
مقام سوم: حمیدرضا جوزی

منبع : خبرگزاری فارس