اطلاعیه دوره بازآموزی دستیاران طراحی مسیر

 


 

متن خبر :

 

اطلاعیه دوره بازآموزی دستیاران طراحی مسیر مورخ ۲۶ الی ۹۸/۱۱/۲۷ در باشگاه بام برگزار میگردد

 واجدین شرایط میتوانند با مراجعه به سایت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 لازم به ذکر است افرادی که در دوره بازآموزی مذکور شرکت نمایند امکان ارتقاء به سطوح بالاتر را خواهند داشت.