هیات سوارکاری استان اصفهان
بیست و ششمین مسابقه پرش با اسب

جمعه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸
باشگاه سوارکاری پارادایس

۱-رده آزمون ورودی سوار مبتدی
۲-رده مبتدی
۳-رده E
۴-ردهD1بزرگسالان(۱۱۰-۱۱۵)
(یکدور خطا و زمان A2)

بازدید مسیر آزمون ورودی ۱۰:۰۰
ورود اولین سوارکار ساعت ۱۰:۳۰

*مهلت ثبت نام حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۰ فقط از طریق سایت هیات سوارکاری استان اصفهان و بعد از آن در محل مسابقه بصورت ۱/۵ برابر انجام میگردد.