هیات سوارکاری استان اصفهان
بیست و پنجمین مسابقه پرش با اسب

"روز پنجم مسابقات لیگ پرش"

جمعه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ 
باشگاه سوارکاری ایران زمین

1-رده مبتدی
2-رده E
3-ردهD1بزرگسالان(روز پنجم لیگ)
   ( تیمی A2/انفرادی A2)
4-رده B1بزرگسالان
   (دو راندی/جمع خطا و زمان دور دوم)
    راند اول(۱۳۰-۱۲۰)راند دوم(۱۳۵-۱۳۰)

بازدید همزمان مبتدی،E ساعت 10:00
ورود اولین سوارکار ساعت 10:30

* مهلت ثبت نام حداکثر تا ساعت 12 ظهر پنجشنبه 98/11/3 فقط از طریق سایت هیات سوارکاری استان اصفهان و بعد از آن در محل مسابقه بصورت 1/5 برابر انجام میگردد.

       www.esfahanhorse.com