اطلاعیه در خصوص شایعات بدهی

به اطلاع جامعه محترم سوارکاری کشور می رساند :


این فدراسیون در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری به منظور حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی تمامی مساعی خود را به کار برده است تا با امکانات و شرایط موجود، برنامه های ورزشی و آموزشی خود را با حداکثر بهره وری و حداقل هزینه اجرا نماید و از هر گونه اقدامی که منجر به ایجاد بدهی داخلی یا بین المللی گردد خودداری نماید و در همین راستا کلیه تعهدات داخلی اعم از بیمه و مالیات و هزینه های جاری و پرسنلی و تعهدات بین المللی اعم از آزمایشگاه های دوپینگ و ژنتیک را به موقع پرداخت نموده و هیچگونه بدهی معوقه ای ندارد.

 روابط عمومی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا