پنجمین مسابقه سوارکاری کودکان هیات سوارکاری استان اصفهان- سال ۹۸
۱۳/۱۰/۹۸ – باشگاه سوارکاری اصفهان – شروع مسابقه ساعت : ۱۰:۳۰

۱- پرش مبتدی
۲- اکوئی فان با کمک مربی
۳- اکوئی فان بدون کمک مربی
۴- اکوئی‌فان مبتدی
۵- اکوئی فان پیشرفته

این رویداد در رده سنی نونهالان (زیر ۱۴ سال) پیش بینی شده که شرایط آن به شرح زیر اعلام میگردد.

۱- کودکانی که در مسابقات مختلف سوارکاری با اسب بزرگ شرکت کرده و یا شرکت می کنند مجاز به شرکت در مسابقات کودکان نمی باشند.
۲- پوشیدن لباس رسمی مسابقه برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.
۳- آخرین مهلت ثبت نام برای سوارکاران تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ و از طریق سایت هیات سوارکاری استان www. Esfahanhorse.com امکان پذیر می باشد.