✅نتایج بیست و سومین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان در سال ۹۸ –روز چهارم لیگ
جمعه 22 آذر  ماه١۳۹۸- باشگاه سوارکاری اصفهان
مطابق تقویم ورزشی هیات سوارکاری استان اصفهان بیست و سومین مسابقه پرش با اسب این هیات و روز چهارم لیگ در روز جمعه 22 آذر ماه به میزبانی باشگاه سوارکاری اصفهان  در رده های D1 بزرگسالان،E،مبتدی و آزمون ورودی  برگزار گردید.
✅نتایج زیر حاصل تلاش سوارکاران باشگاه پارادايس در این مسابقه می باشد.
• رده تیمی:

- مقام سوم: تیم پارادایس الف از باشگاه پارادایس
ردهD1  بزرگسالان:

- مقام چهارم: محمد دانش پناه با اسب ایرمینی از باشگاه پارادایس
- مقام پنجم: غزل مسدد با اسب داگلاس از باشگاه پارادایس
رده آزمون ورودی : 
 
 -محمد حسین بیدرام با اسب دیبا از باشگاه پارادایس