هیات سوارکاری استان اصفهان در نظردارد چهارمین‌مسابقات ورزشی اسبهای اصیل را در سه رشته مسیرپیمائی، سواری کلاسیک و مارپیچ ۱۳۹۸/۹/۲۹ برگزار نماید. لذا از علاقمندان این رشته دعوت می شود در 
این رویداد حضور بهم رسانند.
شرایط :
1- هرمسابقه  در دو رده اسبهای عرب و سایر نژادها برگزار می شود و برای هرگروه حداقل سه شرکت کننده.
2- ثبت نام از طریق سایت هیات از تاریخ ۹۸/۹/۲۴  تا ساعت ١٢ روز پنجشنبه‌ ۸/۹/۲۸ًمیگردد .مبلغ ثبت نام  از طريق سايت: ۷۰۰۰۰ تومان و ثبت نام در روز مسابقه به صورت یک و نیم برابر خواهد بود.
3- داشتن کلاه ایمنی سوارکاری و کارت بیمه ورزشی برای سوارکاران اجباری می باشد.
4- همراه داشتن کارت سلامت اسب جهت حضور در مسابقه الزامی می باشد.
- بر طبق قوانین یک اسب حداکثر می تواند در سه مسابقه در یک روز شرکت نماید. - در بین رده ها، دور افتخار برای اسبها امکان پذیر خواهد بود. جهت هماهنگی بیشتر با آقای قائنیان 09131111454 تماس گرفته شود. - هزینه بنرهای تبلیغاتی دور میدان، حداقل دو میلیون ریال خواهد بود
- پرامتیازترین سوارکار هر دورمسابقه از جمع امتیازات کسب شده در هر روز معرفی و تقدیر بعمل خواهد آمد. - شهرستان ها مجاز هستند یک تیم در غالب 5 نفر برای هر مسابقه معرفی نمایند و در پایان هر مسابقه جمع امتیاز هر شهرستان اعلام و رده بندی خواهندشد.
برای آشنائی با مسیر مسابقه و مشاهده نقشه مسابقات مارپیچ و مسیرپیمائی به سایت هیات مراجعه شود.
جوایز:
مقام اول: مبلغ پنج میلیون ریال
مقام دوم: مبلغ سه میلیون ریال
مقام سوم : دو میلیون ریال