هشدار فدراسيون سواركاري براي همكاري هيات هاي استاني و مالكين با كارشناسان قلابي و اعلام كارشناسان رسمي فدراسيون


 
 

متن خبر :


هشدار فدراسيون سواركاري براي همكاري هيات هاي استاني و مالكين با كارشناسان قلابي و اعلام كارشناسان رسمي فدراسيون
روابط عمومي فدراسيون سواركاري نسبت به همكاري هيات هاي استاني با افرادي كه خود را كارشناس فني اين رشته معرفي كرده اند ، هشدار داد و برهمين اساس أسامي كارشناسان معاونت فني فدراسيون سواركاري را اعلام كرد .
در بيانيه روابط عمومي فدراسيون سواركاري  آمده است :
از آنجا كه اخيراً افرادي به هيات هاي سواركاري استان ها يا مالكين مراجعه و خود را كارشناس يا وابسته فدراسيون معرفي نموده و اقداماتي به نام فدراسيون انجام داده اند لذا صورت أسامي كارشناسان معاونت فني فدراسيون كه جهت ارائه خدمات به هيات هاي سواركاري يا مالكين اسب ها به استان ها اعزام مي شوند به شرح زير اعلام مي شود :
١-حسين گودرزي
٢-سرمد ماقنتي
٣-حسين محمدي خمسيان
در ادامه اين بيانيه تاكيد شده است :
چنانچه غير از أسامي فوق الذكر فردي مراجعه نمايد ، نماينده فدراسيون نبوده ، لذا خواهشمند است ضمن نپذيرفتن فرد به عنوان عضو  فدراسيون ، مراتب را با سريعترين رسيده ارتباطي ممكن ، اطلاع دهند .
روابط عمومي فدراسيون سواركاري اين بيانيه را براي مسئولين هيات هاي استاني و مالكين ارسال كرده است.