سومین مسابقه سوارکاری کودکان هیات سوارکاری استان اصفهان- سال 98 
17/8/98 - باشگاه سوارکاری اصفهان – شروع مسابقه ساعت : 9:30

1- پرش مبتدی
2- اکوئی فان با کمک مربی 
3- اکوئی فان بدون کمک مربی
4- اکوئی‌فان مبتدی 
5- اکوئی فان پیشرفته 

این رویداد در رده سنی نونهالان (زیر 14 سال) پیش بینی شده که شرایط آن به شرح زیر اعلام میگردد.

1-  کودکانی که در مسابقات مختلف سوارکاری با اسب بزرگ شرکت کرده و یا شرکت می کنند مجاز به شرکت در مسابقات کودکان نمی باشند.
2- پوشیدن لباس رسمی مسابقه برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.
3- آخرین مهلت ثبت نام برای سوارکاران تا ساعت 14 روز سه شنبه 14/8/1398 و از طریق سایت هیات سوارکاری استان www. Esfahanhorse.com  امکان پذیر می باشد.