نتایج شانزدهمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان در سال ۹۸ و روز دوم لیگ

مطابق تقویم ورزشی هیات سوارکاری استان اصفهان شانزدهمین مسابقه پرش با اسب این هیات و روز دوم لیگ استانی در روز جمعه 5 مهر ماه به میزبانی باشگاه سوارکاری پارادایس دررده های C بزرگسالان، D1 بزرگسالان،E  ، مبتدی و آزمون ورودی برگزار گردید.
نتایج زیر حاصل تلاش سوارکارانباشگاه پارادايس در این مسابقه می باشد.
•   رده تیمی -  روز دوم لیگ: