مطابق تقویم ورزشی هیات سوارکاری استان اصفهان پانزدهمین مسابقه پرش با اسب این هیات در روز جمعه 22 شهریور ماه به میزبانی باشگاه سوارکاری اصفهان در 5 رده آزمون ورودی، اسب و سوارمبتدی، E ، D1 بزرگسالان و C1 بزرگسالان برگزار گردید.
نتایج زیر حاصل تلاش سوارکاران در این مسابقه می باشد.
ردهC1  بزرگسالان:
مقام اول: محمدحسین جنتیان با اسب کارتینا از باشگاه ماهان
مقام دوم: دانیال محتشم با اسب چرنوبیل از باشگاه پردیسان
مقام سوم : علی کریمی با اسب دیور از باشگاه اصفهان
ردهD1  بزرگسالان:
مقام اول: المیرا عامری بااسب دایانا از باشگاه پارادایس
مقام دوم: علیرضا شیخ زاده با اسب آرانا از باشگاه ماهان
مقام سوم : جعفر فضل اللهی با اسب گایا از باشگاه پردیسان
مقام چهارم: احمدرضا بوجاری با اسب بدبوی از باشگاه اصفهان
رده  E : 
-  حسین حاجی آبادی با اسب سزار از باشگاه اصفهان
رده اسب و سوار مبتدی: 
-  آتوسا پورتوکلی با اسب ارس از باشگاه ایران زمین
-  سیدعلی نژاد موسوی با اسب بولووی از باشگاه پارادایس
رده  آزمون ورودی: 
-  ستاره نصراصفهانی با اسب شورش از باشگاه ماهان
-  یسنی مختارزاده با اسب اتلت از باشگاه اصفهان
-  مدیسا زاهدی با اسب ثریا از باشگاه ناژوان