نتایج سیزدهمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان در سال ۹۸ 

مطابق تقویم ورزشی هیات سوارکاری استان اصفهان سیزدهمین مسابقه پرش با اسب این هیات  به مناسبت هفته خبرنگار در روز پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه به میزبانی باشگاه سوارکاری اصفهان  در رده های C1 بزرگسالان، D1 بزرگسالان ،E ، مبتدی و آزمون ورودی برگزار گردید.
نتایج زیر حاصل تلاش سوارکارانپارادایس در این مسابقه می باشد.

ردهD1  بزرگسالان:
-  مقام اول:محمد امین سجادی با اسب رافائلو از باشگاه پارادایس 
-  مقام چهارم : المیرا عامری با اسب ویانا از باشگاه پارادایس

رده مبتدی:
- سید علی نژاد موسوی با اسب بولوی از باشگاه پارادایس

رده آزمون ورودی : 

  -محمد حسین بیدرام با اسب دیبا از باشگاه پارادایس